Lid worden van Ellas

Vrouwen die lid willen worden van Ellas moeten in principe voldoen aan de volgende voorwaarden (HHR, Art 3 Lid 3):

  • Men dient meerderjarig te zijn.
  • Men dient een vrouw te zijn.
  • Men dient Nederlandstalig te zijn.
  • Men dient in principe minimaal 1 jaar werkzaam te zijn aan de Costa del Sol als zelfstandig onderneemster of als werknemer in een hoge managementpositie.
  • Het bedrijf of de ondernemer dient ingeschreven te zijn bij een kamer van koophandel (Kamer van Koophandel in Nederland of België of Registro Mercantil in Spanje etc.), geregistreerd als “autónomo” in Spanje of als “self employed” in Gibraltar of een ander land.
  • Een hoge managementpositie wordt gekenmerkt door bijvoorbeeld lidmaatschap van het managementteam van de werkgever, leidinggevende functie, resultaatverantwoordelijkheid.

Om een zo breed en gevarieerd mogelijk platform te garanderen streeft Ellas ernaar niet meer dan 2 leden afkomstig uit dezelfde branche in het ledenbestand op te nemen.

Contributie

Het lidmaatschap bedraagt € 250 per jaar.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door het aanmeldingsformulier te downloaden en in te vullen. Vervolgens kun u het versturen naar de Secretaris van Ellas. Dit emailadres staat vermeld in het aanmeldingsformulier.

Sfeer proeven bij Ellas

Wanneer u interesse heeft in een lidmaatschap van Ellas (en voldoet aan de voorwaarden zoals boven omschreven) bestaat de mogelijkheid een keer vrijblijvend een bijeenkomst bij te wonen. U kunt kennis maken met de leden en de sfeer van de bijeenkomsten proeven. Ook kunt u de secretaris verzoeken een uitnodiging te ontvangen voor de Tulpenborrel. Voor vragen over het lidmaatschap neemt u contact op met de Secretaris van Ellas.

Proces

Het Bestuurslid Leden van Ellas beoordeelt de aanmelding en besluit in overleg met de overige bestuursleden of het kandidaat-lid wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

Na een kennismakingsgesprek bespreekt het Bestuurslid Leden haar bevindingen met de rest van het bestuur en wordt het kandidaat-lid al dan niet uitgenodigd om lid te worden van Ellas.