Agenda 2018

Bijeenkomsten elke 2e dinsdag van de maand
Dinsdag 16 januari: Nieuwjaarsborrel met partner
Dinsdag 13 februari: Algemene Ledenvergadering
Dinsdag 13 maart: Bezoek aan Helicopteros Sanitarios, presentatie over de organisatie, uitleg AED en rondleiding door ziekenhuis
Dinsdag 10 april: Ella aan het woord, 3 leden vertellen over hun bedrijf en de uitdagingen waarvoor zij staan
Dinsdag 8 mei: Tulpenborrel, borrel voor zakenvrouwen aan de Costa del Sol, gelegenheid tot netwerken. Beachclub Estrella del Mar
Dinsdag 12 juni: Ellas at the beach, picknick en zoektocht naar verborgen talenten, eigenschappen en vaardigheden van clubgenoten. En wat zijn de guilty pleasures.
Dinsdag 18 september: Ellas na de zomer, Wat zijn ieders toekomsplannen? Lago de las Tortugas
Dinsdag 9 oktober: Workshop The Pyramid of Success door Evert Stobbe. Over de cultuur in jouw bedrijf. Wat hebben succesvolle teams gemeen? Wat zijn succesfactoren?
Dinsdag 13 november: Workshop Conflicthantering door Bella van Erkelens. wat is het verschol tussen een conflict en een meningsverschil? Wanneer doe je twee stappen terug en wanneer ga je ze aan?
Dinsdag 11 december: Sinterklaasviering