Agenda 2022

Bijeenkomsten elke 2e dinsdag van de maand
11 januari: Nieuwjaars Running Dinner met partner
8 februari: Algemene Ledenvergadering
8 maart: Masterclass Marketing door Georgina Shaw
12 april: Ella aan het woord, 3 leden vertellen over hun bedrijf en de uitdagingen waarvoor zij staan
10 mei: Tulpenborrel, netwerk bijeenkomst
14 juni: Ellas Zomer activiteit, bezoek aan Eco Reserva in Ojén
13 september:
11 oktober:
8 november:
13 december: Sinterklaasviering