Agenda 2020

Bijeenkomsten elke 2e dinsdag van de maand
Dinsdag 14 januari: Nieuwjaars Running Dinner met partner
Dinsdag 11 februari: Algemene Ledenvergadering
Dinsdag 10 maart: Presentatie door Marion Hoogwegt over haar boek "Isabel" en de invloed van het Franco tijdperk op de huidige Spaanse samenleving
Dinsdag 14 april: Ella aan het woord, 3 leden vertellen over hun bedrijf en de uitdagingen waarvoor zij staan
Dinsdag 12 mei: Tulpenborrel in internationale setting, netwerk bijeenkomst
Dinsdag 9 juni: Ellas Zomer activiteit, bezoek aan Eco Reserva in Ojén
Dinsdag 15 september: Workshop marokkaans koken in FoodRoom
Dinsdag 13 oktober: Workshop door Bella van Erkelens
Dinsdag 10 november: Masterclass Marketing onderwerp
Dinsdag 8 december: Sinterklaasviering
Vanaf april hebben er als gevolg van de Covid-19 pandemie geen bijeenkomsten meer plaatsgevonden volgens deze agenda. De bijeenkomsten zijn op een aantal data vervangen door een zoom-meeting. In oktober was er een informele bijeenkomst in restaurant Francisco.