Ellas Bestuur

De 3 Bestuursleden van Ellas

Het bestuur van Ellas bestaat uit drie leden die ieder jaar tijdens de Algemene Ledenvergadering (her)verkozen worden.
Marjan Schut

Marjan Schut

Voorzitter

Telefoon 680 674 188

Annemarie de Haas

Annemarie de Haas

Secretaris

Telefoon 648 504 500

Helen Gerlach

Helen Gerlach

Penningmeester

Telefoon 617 899 234