Ellas Bestuur

De 3 Bestuursleden van Ellas

Het bestuur van Ellas bestaat uit drie leden die ieder jaar tijdens de Algemene Ledenvergadering (her)verkozen worden.
Marjan Schut

Marjan Schut

Voorzitter

Telefoon 680 674 188

Annemarie de Haas

Annemarie de Haas

Secretaris

Telefoon 648 504 500

Helga

Helga van der Zon

Penningmeester

Telefoon 648714745